Nasz regulamin dotyczący kwater
Informacje ogólne:

Jeśli w naszej kwaterze czegoś Państwu brakuje, coś wymaga naprawy lub jeśli moglibyśmy Pań-
stwu w jakiś sposób pomóc, prosimy o powiadomienie nas o tym.
Jeśli w miejscu noclegowym Państwa wyposażenie ulegnie uszkodzeniu, prosimy o natychmia-
stowe powiadomienie nas o tym. Najpóźniej w dniu wyjazdu. Tego rodzaju sprawy można zwykle
wszybki i nieskomplikowany sposób załatwić dzięki ubezpieczeniu w zakresie odpowiedzialności
cywilnej. Drobnostki jak np. potłuczona szklanka lub talerz są czymś normalnym i nie trzeba tego
zgłaszać ani wymieniać.
Prosimy zadbać, aby również Państwa współtowarzysze przestrzegali tego regulaminu.
Państwa obowiązek dotyczący staranności:
Prosimy o zamykanie wszystkich okien i drzwi przed opuszczeniem kwatery. W przypadku włama-
nia lub kradzieży nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Prosimy również o upewnienie się, że
wszystkie światła, kuchenka/piekarnik i włączone przez Państwa urządzenia zostały wyłączone.
Prosimy o staranne obchodzenie się z wyposażeniem.
Kuchnia/łazienka:
Przed wyjazdem prosimy o pozmywanie używanych przez Państwa naczyń, sztućców, garnków i
patelni. Przy wyjeździe kuchnia powinna wyglądać w miarę możliwości tak, jak ją Państwo zastali!
Wszelkie produkty żywnościowe należy przed wyjazdem zutylizować. Prosimy o staranne sortowa-
nie swoich śmieci do pojemników.
Po wzięciu prysznica prosimy o co najmniej 15-minutowe przewietrzenie łazienki i wyłączenie
ogrzewania w tym czasie.
Nie utylizować resztek jedzenia w toalecie, pod prysznicem ani w zlewie.
Ogrzewanie/wietrzenie:
Prosimy o codziennie wietrzenie pomieszczeń przez co najmniej 10 minut (poprzez otwarcie
okien). Przy otwartym oknie ogrzewanie należy wyłączyć!
Nie wolno przeprogramowywać instalacji grzewczej.
Palenie papierosów:
Prosimy o palenie wyłącznie tam, gdzie jest to wyraźnie dozwolone. Jeśli nie są Państwo pewni,
gdzie wolno a gdzie nie wolno palić, prosimy zapytać.
Czas odpoczynku/godziny obiadu:
W godzinach 22:00 - 7:00 obowiązuje cisza nocna, a od 12:00 do 15:00 obowiązuje czas sjesty
popołudniowej.
Klucze:
Jako najemca otrzymują Państwo od nas co najmniej jeden klucz. W przypadku zgubienia klucza/
kluczy wymagana jest wymiana całego zamka. Koszty ponosi sprawca!
Parkowanie:
Prosimy o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych / miejscowych powierzchni postojowych i zwró-
cenie uwagi na ew. godziny postoju.
Pozostałe informacje:
- Prosimy o nieprzeprogramowywanie urządzeń jak telewizja itd. według własnych upodobań.
- Dodatkowe, niezgłoszone osoby nie mogą nocować w kwaterze.
- Prosimy o zdejmowanie brudnych butów koniecznie przed drzwiami.
- Nie wynosić mebli z kwatery na zewnątrz.
Dziękujemy za Państwa uwagę

 
 
 
E-Mail
Anruf
Infos
Instagram